kweek 2014

Tonny's Grasparkietensite

B686-1-14 Opal. grijs pop
B686-3-14 Grijs man
B6896-7-14 Spangle grijs pop
B686-11-14 Spangle Cin Hblauw pop
B686-19-14 Spangle grijs man
B686-23-14 Spangle grijs pop
B686-24-14 Spangle grijs man
B686-31-14 Spangle grijs pop
B686-37-14 Cin. Grijs pop
B686-38-14 Opal. gr.groen man
B686-41-14 Spangle Cin Hblauw pop
B686-43-14 Spangle cin Hblauw pop
B686-42-14 Spangle Hblauw man